Què es requereix per ser un bon orientador?

  Realitzar una bona lectura del mapa: poder convertir ràpidament una imatge del mapa en imatge de terreny i reconèixer una zona desconeguda fins ara. Tanmateix, poder convertir aquesta imatge del mapa terreny en imatge mapa per relocalitzar-se.

  Estar en bona forma: Ser capaç de portar un ritme màxim durant tota la cursa, i ser capaç de fer-ho sense perdre la concentració o l'orientació de precisió.

  Bona tècnica de cursa: Poder córrer ràpidament sense realitzar massa esforç en quatsevol tipus de terreny: pujant, baixant, en terreny pla, sobre zones pedregoses, pantanoses o talades i a través de zones verdes.

  Ser bo utilitzant la brúixola: Ser capaç de prendre un rumb simplificat mentre s'està corrent. Ser capaç de seguir a alta velocitat un rumb cap a una referència clara. Ser capaç de córrer sobre l'agulla. Ser capaç de trobar exactament un detall petit amb una mínima utilització del talonament.

  Ser mentalment fort: Ser capaç d'ajustar la velocitat d'acord amb les condicions: velocitat alta de desplaçament quan el mapa s'ajusti al terreny i reduir la velocitat quan algunes coses no s'ajustin. Ser capaç de confiar en si mateix i no ser distret per altres. Ser capaç d'afrontar situacions difícils sense perdre la concentració.

 Ser bo talonant: Ser capaç de mesurar una distància que s'ha de recórrer en qualsevol tipus de terreny.