La descripció de controls

 

Els controls estan representats en el mapa amb un cercle, que inclou un territori relativament gran. Normalment, però, la fita està situada, dins d'aquest territori, al costat o a prop d'algun accident del terreny, o d'un element natural o artificial fàcil de localitzar. Per indicar la situació exacta de la fita, tenim els símbols de localització que s'utilitzen en la tarja de descripció de controls.

La tarja de descripció de controls conté les següents informacions: a l'encapçalament, hi consta la categoria dels participants, la llargada i el desnivell del recorregut;

 

en el cos de la tarja estan les columnes informatives, on les informacions més importants són a la dreta de les línies gruixudes. En aquestes columnes es descriu cada control per ordre, inclosa la sortida.

Cada control es descriu, utilitzant les columnes, de la manera següent: Veure significat dels simbols a través del link de Grions Orientació...

A - Número d’ordre del control.

B - Codi d’identificació.

C - Indica quin dels elements característics, descrits en la columna D i que es troben dins del cercle, és el punt de control.

D - Element característic de control on es troba la fita.

E - Dades o detalls que concreten l’aspecte de l’element descrit.

F - Dimensió o dimensions de l’element descrit.

G - Localització, o posició, de la balisa respecte a l’element descrit. Les diferents direccions indicades en aquesta columna depenen de com estigui collocat el símbol que ho indica.

H - Altres informacions importants.

Així doncs, per ajudar a trobar la balisa o fita, es lliure als participants, o s'exposa públicament, una tarja amb els símbols que descriuen la situació exacta de la fita, i que està en relació a algun element destacat de la zona on es troba.

També s'ens pot indicar algun tram marcat dins la cursa quan, abans d'acabar-la, s'hagi de canviar de mapa o bé que aquest tram sigui de ruta obligada;

al peu, se'ns indica la distància entre el darrer control i l'arribada així com si aquest tram està senyalitzat o no.

350 indica els metres que hi han des de l’última fita fins a la meta.

Recollint el més important, aquesta tarja, d’acord amb el símbols o signes convencionals aprovats per l’IOF, permet a l’orientador abans i durant la cursa, disposar d’una informació més correcte o complementària de l'element centrat pel cercle dibuixat en el mapa.