L'emplaçament de les fites

En el bosc, les fites ja estan emplaçades. Hi estan sobre o al costat dels elements del terreny. Observeu aquests exemples.