Extracte del reglament de competició

 • L'orientació esportiva té com a principi fonamental: l’honestedat.
 • La competició d’orientació es realitza en silenci. Els orientadors no poden intercanviar-se cap mena d’informació durant la cursa.
 • No es pot realitzar una part o el total del recorregut en col·laboració d’un o més orientadors.
 • No es pot aprofitar d’un altre orientador amb un alt nivell tècnic, seguint-lo al llarg de la cursa.
 • L’orientador ha de respectar a tercers, així com la propietat d’altri, els conreus, les zones de repoblació forestal i tot el material de competició.
 • Tots els participants cal que respectin, també, els drets dels competidors de les altres categories.
 • Els orientadors de la categoria de No Iniciats (NI) hauran de deixar passar als orientadors de les altres categories.
 • El jutges de la prova tenen el dret de verificar la tarja de control en tot moment.
 • El recorregut s’ha de cobrir seguint l’ordre oficial dels controls.
 • Si un competidor perd la targeta de control, l’estripa o la manipula, no passa tots els controls o no els visita en l’ordre establert, serà desqualificat.
 • L’orientador que no finalitzi la competició té l’obligació de comunicar-ho al control d’arribada.
 • La zona de competició està prohibida als corredors fora de cursa, així com als acompanyants.
 • Els competidors estan obligats a tenir cura i preservar el medi natural on es desenvolupa la competició.
 • L’assistència és obligatòria en cas d’accident d’un corredor.
 • El participant en una competició accepta el reglament de les curses d’orientació i participa, exclusivament, sota la seva responsabilitat.
 • Qualsevol infracció d’aquest codi d’ètica esportiva pot ser motiu de desqualificació.