La tarja de control

La tarja de control serveix a l’orientador per acreditar el seu pas pels controls, omplint l'espai corresponent a aquests, mitjançant una marca de pinça que troba en cada fita. A més a més dels espais disponibles per perforar la marca de cada control, hi ha normalment dos o més espais reservats per perforar-los en cas d'error de marcatge d'algun control en la seva casella corresponent.

La tarja de control és també una tarja d'identificació de cada orientador, on hi consta el seu nom i cognom, l'hora de sortida, la categoria i el club al qual pertany; i quan finalitzi la prova, hi constarà també, l'hora d'arribada i el temps que ha trigat en realitzar el recorregut corresponent. Normalment la tarja de control, al finalitzar la competició individual, és exposada públicament amb totes les demés, en ordre creixent tenint en compte el temps assolit per cada orientador en la competició.