Categories oficials

Les categories es representen amb una H pels homes i amb una D per les dones, seguida de l’edat dels participants. Fins els 20 anys, cada categoria sols avarca dos anys, que són els que indica el seu número i l’anterior:

H-14 / D-14 => Homes / Dones de fins a 14 anys.

H-16 / D-16 => Homes / Dones de 15 i 16 anys.

H-18 / D-18 => Homes / Dones de 17 i 18 anys.

H-20 / D-20 => Homes / Dones de 19 i 20 anys.

Les categories de H21 i D21 corresponen als competidors/es de 21 a 34 anys i HE i DE són les categories d'élite de H21 i D21 respectivament. Solament poden participar en aquesta categoria els orientadors més experimentats.

H21B i D21B són categories d’orientadors que no es consideren encara amb un suficient nivell par competir en HE i DE. En el moment que s’aconsegueix aquest nivell, es passa a la categoria d'élite o participaran fora de competició.

A partir dels 35 anys les categories es contemplen cada 5 anys, què són els que indica el número i els quatre següents. H35/D35; H40/D40;...

Qualsevol orientador pot participar en una categoria superior si se'n creu preparat.

Existeix una categoria d’iniciació que rep el nom de No Iniciats (NI) per aquelles persones que volen experimentar l’orientació. Poden anar sols o en parelles. En la categoria de NI no s'hauria de participar més de 6 vegades.

Els circuits són diferents per cada categoria. Les distàncies dels circuits solen ser de 2 a 10 quilòmetres segons les categories.