Les corbes de nivell

 

Tots el símbols del mapa ajuden a compondre’l de manera que ens proporcioni la millor idea possible de l’aspecte del terreny que representa.

Si observem atentament el mapa, veurem que és cobert de línies de color terrós, en alguns casos, negres. Aquestes línies se’n diuen corbes de nivell i indiquen la formació del terreny.

Les corbes de nivell són, en la realitat, línies imaginaries que uneixen els punts del terreny que es troben a la mateixa altitud sobre el nivell del mar.

Entre dues corbes de nivell consecutives hi ha una diferència d’altitud física que s'anomena interval de nivell o equidistància.

Si poguéssim serrar horitzontalment llesques del terreny, cada 5 o 10 metres, el perímetre de cada una d'aquestes seccions del terreny, correspondria a una corba de nivell, en el mapa, i la distància existent entre elles, a l'equidistància.

En la imatge reproduïda en la pàgina següent, les seccions del pujolet són projectades sobre una superfície plana, i conformen un mapa. Aquest mapa, construït sobre corbes de nivell, té una equidistància o interval de nivell de 5 metres. És com si hom tallés llesques del pujolet, cadascuna d’un gruix de 5 metres, i després les col·loquéssim una a una sobre el mapa i tracéssim línies al seu entorn.

Més important que saber descobrir l’altitud sobre el nivell del mar, es saber "llegir" les corbes de nivell de tal manera que es pugui veure clara la configuració del terreny.

Per tal d’aconseguir-ho, cal recordar alguns punts:

  • Les corbes de nivell tancades volten el cim d’un pujolet o collet;
  • Les corbes de nivell situades unes vora les altres, indiquen un pendent escarpat;
  • Les corbes de nivell molt distanciades indiquen un terreny relativament pla o de declivi suau;
  • Les corbes de nivell separades uniformement indiquen un pendent regular;
  • Les corbes de nivell separades desigualment indiquen un pendent irregular;
  • El rius o rierols corren al costat de les corbes de nivell.