Càlcul de distàncies

Per anar d'un control a un altre, és necessari tenir una idea de la distància i de la direcció. És possible que es tingui un bon sentit de la distància i saber-la estimar "a ull", però és més segur mesurar-la amb passos.Quan s'està corrent és molt fàcil comptar les dobles gambades que es van fent: cada cop que el peu esquerra toca el terra, s'afegeix un pas. Aquesta tècnica rep el nom de talonament.

Com que les mides de les passes són diferents per cada persona, convé que cadascú mesuri les seves abans de començar un trajecte. Una manera de fer-ho és recórrer una distància de 100 m, mesurada amb la màxima precisió que ens sigui possible, preferiblement en un terreny planer i en línia recta, vàries vegades, amb la velocitat que s'espera mantenir durant la carrera. Es compten les dobles gambades necessàries i es treu un promig. Probablement seran entre 35 i 45. Prenent com a base els 100 m, serà fàcil calcular altres distàncies.