La escala del mapa

Si considerem el mapa com la representació a escala reduïda d’una part de la superfície de la terra vista des de dalt; l'escala dels mapes és una xifra que ens indica les vegades que la realitat representada és reduïda sobre el paper. L’escala d’un mapa ens indicarà, doncs, el grau de disminució o de reducció aplicat, i ens permetrà d’amidar la distància entre diversos punts del mapa vistos des de dalt.

Així doncs, l'escala s'expressa amb una proporció, on el dividend és sempre 1, i indica una unitat del mapa; i el divisor, són les unitats de la realitat representada.

Exemple:

En un mapa a escala d’1:10.000, 1 cm sobre el mapa representa 10.000 cm = 100 m sobre el terreny i 10 cm sobre el mapa = 1 km sobre el terreny.

En un mapa a escala d’1:15.000, 1 cm sobre el mapa representa 15.000 cm = 150 m sobre el terreny i 10 cm sobre el mapa = 1,5 km sobre el terreny.

També es pot expressar l'escala d'un mapa amb una representació gràfica. Es tracta d'un regle graduat, en segments, amb indicació dels quilòmetres o els metres que representa cada un d'ells.