Club Esportiu d'Orientació Oros

La brúixola.


La brúixola no és indispensable, encara que és aconsellable.
és després del mapa, l'instrument més important.

La brúixola és un iman que està suspés pel seu centre de gravetat. Aquest iman s'orienta segons el camp magnètic terrestre i ens assenyala el Nord magnètic (que en general és diferent del nord geogràfic, però a les escales que es fan servir en els mapes d'orientació no es te en compte).

Consta de dues parts fonamentals:

La plataforma base: fabricada amb material plàstic transparent, porta en els cantells, regles o escales i a l'interior una fletxa de direcció, aquesta sol tenir també, dos línies paral.leles auxiliars de direcció i una lent d'augment.


El limbe: Emplaçat sobre la base, és un quadrant, que pivota sobre si mateix, on figuren els quatre punts cardinals això com la graduació, en cercle, de 360 graus. En el seu interior es troba l'agulla imantada dins d'un líquid aquòs, la fletxa zebrada que indica el nord i altres línies paral.leles a aquesta, que senyalen el nord-sud.


La direcció o azimut que hem escollit està indicada per la fletxa de direcció de la plataforma base de la brúixola. Tant sols ens falta aixecar el cap i fer coincidir la fletxa de direcció amb el punt visible de referència més llunyà per començar a corre avaluant al mateix temps la distància recorreguda.

Models de brúixoles

1. El primer és una base plana, rectangular i transparent. Dins la càpsula i amb els moviments esmorteïts per un fluid hi ha l'agulla imantada. La corona o limbe gira lliurement i està graduada.

2. En la segona possibilitat, ja de competició, la base té una forma irregular per tal de sostenir-la amb el dit polze i disposa d'un segment recte que s'orienta en el sentit que caminem si posem la mà en una posició natural per sostenir el mapa tot caminant. La corona gira de la mateixa manera que en el primer cas.

3. La tercera opció és el sistema Spectra de Silva, altre cop sobre una base pel dit polze però amb una corona fixa i amb sectors diferenciats per colors (sistema Spectra).

Determinar la direcció de la cursa o azimut:

Si volem determinar la ruta a seguir entre dos punts existents en el mapa, primerament, cal emplaçar el bord lateral o cantell de la brúixola sobre la línia imaginaria que uneix tot dos punts en el sentit que ens interessa desplaçar-nos, per exemple des del punt on ens trobem fins el punt on volem anar.

Amb la plataforma base de la brúixola fixada sobre el mapa, girem el limbe fins que les línies nord-sud del seu interior estiguin paral.leles als meridians nord-sud del mapa (la fletxa zebrada del limbe ha d'estar sempre dirigida al nord del mapa).

Finalitzada aquesta maniobra retirem la brúixola del mapa i la mantenim sobre la ma, anivellada horitzontalment sense moure el quadrant del limbe. Girem sobre nosaltres mateixos fins que el nord de la agulla magnètica coincideixi amb la fletxa zebrada que senyala el nord del limbe.

Les brúixoles adequades per practicar l'orientació tenen el limbe ple d'un fluid que esmorteix les vibracions de l'agulla imantada, fent això; que s'estabilitzi ràpidament i que sigui possible una lectura precisa, tot i que s'estigui corrent.

Existeixen dos tipus de brúixoles d'orientació:

La brúixola de plataforma:

La brúixola de dit:

Sigui quin sigui el tipus de brúixola utilitzada, l'orientador necessita saber dues tècniques bàsiques:

Orientar el mapa: girar-lo fins que les seves línies de Nord coincideixin amb el Nord que marca la brúixola.

Prendre rumb amb la brúixola.

Com determinar un rumb amb la brúixola ?

Estem en la fita 7, i volem anar a la fita 8. Què hem de fer?

Pr�viament orientarem el mapa per tenir una primera aproximació de la direcció a seguir i evitar això "errors de 180º.

Posem la brúixola sobre el mapa fent coincidir la seva aresta longitudinal amb la línia recta (línia de connexió entre controls) que va del punt de control 7 al 8. Important: La fletxa de direcció de la brúixola ha d'indicar la direcció 7 -> 8

Fem girar el limbe de la brúixola fins que les línies NORD/SUD del limbe siguin paral.leles a les línies blaves del mapa, que ens indica el Nord magnètic del mapa.

Ara agafem la brúixola a la mà i girem fins que la punta vermella de l'agulla es trobi alineada amb el nord del limbe. La fletxa de direcció de la brúixola ens indica la direcció a seguir per arribar a la fita 8.

La brúixola Silva:
 • 1. Base de plàstic
 • 2. Limbe (anell giratori graduat o dial)
 • 3. Agulla magnètica
 • 4. Fletxa orientadora i les seves llinies auxiliars
 • 5. Punt de lectura (línia d'index)
 • 6. Fletxa de direcció
 • Els punts cardinals principals són quatre:

 • el Nord (N),
 • l'Est (E),
 • el Sud (S)
 • i l'Oest (W).

 • Els punt intermedis a aquests es denominen
 • nord-est (NE),
 • sud-est (SE),
 • sud-oest (SW)
 • i nord-oest (NW).

 • Entremig d'aquests 8 punts, encara en podríem trobar uns altres punts intermedis:
 • el nord-nord-est (NNE)
 • l'est-nord-est (ENE),
 • etc.

  NOTA: l'Oest el podeu veure representat com una W o bé com una O.